Rätt pris med en korrekt monterad taxameter

En taxameter är den viktigaste utrustningen som ditt fordon behöver vara utrustad med, annars kan det vara svårt för dig att räkna ut och visa kostnaden för den taxiresa du precis avslutade. För dina kunders trygghet, samt din yrkesstolthet som taxichaufför, är det viktigt att din taxameter är korrekt installerad och monterad så att den beräknar priset rätt utifrån den taxa som gäller.

Det som ingår i en taxameterutrustning är såklart en taxameter samt en tillsatsanordning som gör det möjligt att spara och skriva ut specifik information, bland annat kvitton och körhistorik.

Utrustning som följer kraven i branschen

Vi har valt att endast samarbeta med ledande leverantörer så att vi kan förse våra kunder med den bästa och mest moderna utrustningen som finns inom taxibranschen idag. Då vi är ackrediterade av SWEDAC så följer vi deras föreskrifter med tekniska krav på taxameterutrustning, så att vår taxameter montering i Stockholm uppfyller de riktlinjer som branschen efterfrågar för en godkänd utrustning.

taxameter-stockholm-lysen-gata

Besikta taxametern varje år

Det är vår uppgift att se till att den utrustning du använder i din taxiverksamhet följer de regler, föreskrifter och krav som finns på branschen. När vi utför en taxameter montering i Stockholm kommer vi på plats förklara att du måste utföra en taxameter besiktning ett år från installationen. Vi hjälper dig med besiktningen och ser till att upprätta en korrekt sammanställd kontrollrapport efter arbetet.

Komplett service för din taxiverksamhet

Vi är en komplett taxiservice där vi hjälper dig med allt som rör din taxiverksamhet i Stockholm. Vi förser dig med all nödvändig utrustning, installation och montering helt enligt branschens krav.

Prisvärd montering av ny taxameter

Om du är i fasen att starta en taxiverksamhet eller behöver byta ut din utrustning ska du vända dig till oss för en komplett taxameter montering i Stockholm. På så sätt blir du godkänd att ge dig ut i taxitrafiken.

Kontakta oss redan idag om du vill ha mer information om vår verksamhet, den service vi erbjuder eller om du vill veta mer om våra priser för taxameter montering. Vi återkommer inom kort med en offert utformad efter dina önskemål. Välkommen!