taxameter-stockholm-lysen-gata

Installation och besiktning

För att ett taxifordon ska bli godkänt måste det finnas en korrekt monterad och installerad taxameter som beräknar och visar rätt pris för kunden. Vårt företag ser till att taxameter monteringen utförs enligt de krav som finns inom branschen.

Montering som följer taxameterbestämmelser

Vi utför vår taxameter montering i Stockholm under noga kontrollerade former som garanterar att arbetet stämmer överens med de lagar och riklinjer som finns i taxibranschen.

Kör du taxi i Stockholm är du medveten om att det är högt tryck och hög konkurrens om kunderna, något som gör det ännu viktigare att ha en taxameter som stämmer överens med de taxameterbestämmelser som Transportstyrelsen utfärdat.

Ackrediterad av SWEDAC

Alla taxifordon ser olika ut, därför erbjuder vi olika metoder för taxameter montering i Stockholm så att vi kan kontrollera, fästa och plombera din taxameter utifrån bilens design. Vi använder moderna redskap som inte skadar bilens övriga konstruktion och lämnar inte heller några märken när man monterar ner taxametern.

Våra erfarna medarbetare arbetar snabbt och effektivt för att möta dina behov, och fokuserar på ett slutresultat av högsta kvalitet. Vårt företag är ackrediterade av SWEDAC för att installera, besikta och montera taxametrar i taxibilar.

taximeter-montering-stockholm-installation

Taxameter besiktning

Varje år ska din taxameter besiktas, och vi räknar alltid med att besiktningen ska utföra ett år efter vår taxameter montering. Hur processen går till är relativt enkel, vår uppgift är att

  • Vi kontrollerar att taxametern fungerar som den ska
  • Vi undersöker den tekniska datorn för att säkerställa att rätt pris beräknas och visas utåt.
  • Undersöker att taxametern fortfarande är monterar korrekt och att alla delar finns med

Under besiktningen av taxametern för vi ett protokoll där vi noterar eventuella fel och brister. Detta sammanställer vår personal i en kontrollrapport.

Få mer information om vår installation och besiktning

Vi erbjuder dig en komplett service till ett bra pris, där vi alltid arbetar efter dina behov. Kontakta oss redan idag om du vill få mer information om hur vi arbetar med att installera och besikta taxametrar i Stockholm, samt för en offert för våra tjänster. Våra engagerade medarbetare återkommer inom kort med svar på alla dina frågor och en offert för installation och besiktning.

Få tillåtelse att köra taxi i Stockholm med en installation och årlig besiktning av din taxameter där vår monteringen uppfyller branschens krav.